Rijke pa, arme pa

Robert Kiyosaki schreef zijn boek "Rijke pa, arme pa" ("Rich dad, poor dad") waarin hij mensen leert hoe ze miljonair kunnen worden. "Veel mensen hebben financiele problemen, omdat ze jaren op school hebben gezeten, maar niets over geld hebben geleerd. Met als gevolg dat mensen werken voor geld, maar nooit geleerd hebben dat geld voor hen kan werken."

In zijn boek legt hij het verschil uit tussen activa en passiva. Hij hanteert niet de definities, die gebruikelijk zijn in de financiele wereld, maar veel eenvoudiger en veel realistischer definities: activa zijn zaken, die geld opleveren, en passiva zijn zaken, die geld kosten. Rijke mensen kopen activa. In het onderstaande overzicht is een overzicht gegeven van de vier zaken, die bepalen of je rijk bent of wordt: je inkomsten, je uitgaven, je activa en je passiva. De activa leveren inkomsten op en de passiva leveren uitgaven op (zie figuur).

Het verschil tussen rijke mensen en mensen uit de middenklasse is, dat rijke mensen geld voor hen laten werken, terwijl mensen uit de middenklasse werken voor hun geld. Bij mensen uit de middenklasse met een goede baan zie je een situatie als in de figuur hieronder. De inkomsten komen uit werk. De uitgaven zijn deels het gevolg van dat werk, namelijk heel veel belasting, en verder een gevolg van het bezit aan passiva: kosten van de auto, van de hypotheek, van het eigen huis. Het is een misvatting, dat het eigen huis in de categorie van activa thuis hoort. Een eigen huis levert niet iets op in de zin van huur. Dat wil niet zeggen, dat het onverstandig is om een eigen huis te hebben. Zeker in Nederland met de huidige wetgeving kan het bezit van een eigen huis te verkiezen zijn boven een huurhuis. Maar wanneer iemand groter gaat wonen, is er geen sprake meer van investering, maar van consumptie. Een huis, waar je niet zelf in woont, maar dat wordt verhuurd is wel een "activum". Het levert namelijk geld op in de vorm van huur. Verder kan het zijn dat mensen uit de middenklasse schulden zijn aangegaan voor de aanschaf van een auto, of een vakantie, of een caravan of een boot. Het salaris gaat toch stijgen, dus je kunt je wel wat schulden veroorloven. Maar schulden, zoals een consumptief krediet, of een creditcard achterstand, zitten in de passiva kolom en leveren in de toekomst alleen maar uitgaven op, geen inkomsten.
De rijken doen het anders. Zij zorgen, dat hun activa kolom zoveel mogelijk wordt gevuld. Daardoor genereren zij inkomsten zonder ervoor te werken. Uiteindelijk is het doel om zoveel inkomsten uit de activa te krijgen, dat het meer is dan wat eruit gaat aan uitgaven. Vanaf dat moment is het niet meer nodig om te werken voor je inkomsten: je activa doen het werk. Voorbeelden van activa zijn: een spaarrekening (levert rente op), aandelen (leveren dividend op), vastgoed (levert huur op), een bedrijf (levert winst op), patenten (leveren royalties op), een website met reclames (leveren reclamegelden op), participaties in een film (leveren recettegelden op). De situatie van een rijk iemand, die niet meer werkt voor zijn inkomsten, zie je in de figuur hieronder.

mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   het westen 5x failliet   |   nostredamus   |   goud en zilver   |   loonrijden   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders